Koppert Biological Systems: Missie

Koppert Biological Systems: Missie

Koppert Biological Systems is wereldwijd marktleider op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. En een expert in duurzaam telen. KRUKX faciliteerde voor Koppert Biological Systems het proces om te komen tot een heldere en inspirerende corporate missie.
“Koppert contributes to better health of people and the planet, in partnership with nature”
Een goede missie geeft richting en maakt krachtig duidelijk waar een bedrijf voor staat. Het is van belang dat deze missie bekend is bij alle mensen die bij een bedrijf werken. Het is voor elk personeelslid, maar ook voor externe betrokkenen belangrijk om het eigen werk te kunnen relateren aan de centrale missie van het bedrijf. Bij Koppert Biological Systems ging de interne lancering van de missie gepaard met een Internationale Management Summit, die erop gericht was de missie bij het internationale management in 'Hoofd, Hart en Handen' te geven. 

Proces

Koppert Biological Systems was al jaren zeer succesvol in biologische gewasbescherming en werd en wordt geregeld "Het best bewaarde geheim van de tuinbouw" genoemd. Ons uitgangspunt voor het formuleren van de missie was dus dat de mensen die werken voor Koppert in de missie al 'in de vingers' hebben, maar nog niet de juiste woorden hebben om deze goed te kunnen uitdragen en delen met anderen. 

Onderzoek

Om erachter te komen wat Koppert Biological Systems echt onderscheidt van andere bedrijven heb ik een groot aantal diepte interviews gehad met sleutelpersonen uit alle lagen van de organisatie en zelfs met enkele mensen buiten de organisatie. Als basis voor het gesprek gebruikte ik een mission statement die ik zelf had geschreven en waarvan ik verwachtte dat deze dichtbij de uiteindelijke missie zou liggen. 

Ik nodigde mensen uit feedback te leveren op het statement. En in de gesprekken die daarop volgden probeerde ik hun emoties ten aanzien van 'de zaak' te begrijpen: Trots, toewijding, frustratie, mogelijkheden tot verbetering, voldoening, en waar mensen 's nachts van wakker kunnen liggen. Die emoties heeft elk mens, in elk willekeurig bedrijf. Het zijn signalen van den onderliggend 'weten' van de goede zaak waar het bedrijf voor staat, een 'weten' dat ik onder woorden ga brengen. 

Gesprekken en betrokkenheid

Elk gesprek dat ik voerde, leidde tot aanpassingen in de mission statement, en geleidelijk begonnen steeds meer mensen zich erin te herkennen en werd het enthousiasme groter. Wat ik ook merkte, was dat de gesprekken die ik had gevoerd leidden tot een grote betrokkenheid van de mensen met wie ik had gesproken. Ik werd geregeld gevraagd naar de status. Men keek uit naar het resultaat en was zeer betrokken. Toen het resultaat klaar was, na een proces van bijna een jaar, werd het omarmd met groot enthousiasme door medewerkers en de markt. 

Het resultaat

De volledige missie van Koppert Biological Systems is te lezen op de website van Koppert. De originele tekst heb ik in het Engels geschreven en is vervolgens vertaald naar de verschillende internationale talen waarin Koppert communiceert. 

Om tijdens de lancering de missie te introduceren hebben we een filmpje laten maken dat in 2 minuten duidelijk maakt wat de missie is van Koppert en hoe deze is ontstaan.  
 Ik heb de missie geschreven met als leidraad de 'Golden Circle' van Simon Sinek. Juist het 'waarom' van een bedrijf kan inspireren, overtuigen en verbinden.